Hikari

Recruit

スタッフの声

Việt Nam
チャン ヴァン タン

Tôi đến Nhật một tháng trước. Tôi đến từ Quanti. Tôi 26 tuổi năm nay. Hiện tại tôi đang làm việc tại Hikari Craft Works. Công việc của tôi là hàn. Công việc thật thú vị. Những người sẽ đến từ bây giờ nên học tiếng Nhật. Trước khi đến Nhật Bản, hãy học tiếng Nhật. Những người của công ty tử tế và hữu ích. Tôi đang học tiếng Nhật vào những ngày nghỉ và đi chơi vui vẻ. Tôi hy vọng sẽ trở lại Nhật Bản và làm việc tại phòng thí nghiệm quang học này sau 3 năm thực tập. Nhật Bản là một đất nước tuyệt vời. Người Nhật tốt bụng và hữu ích.

Học viên từ nước ngoài / kể từ tháng 7 năm 2018