Hikari

Company

経営方針

Công ty chúng tôi luôn thích nghi với những thay đổi, nỗ lực tạo ra các giá trị mới để phục vụ và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

1

Sự hài lòng khách hàng là trên hết.

Chất lượng, giao hàng, giá cả

2

Phồn vinh và hạnh phúc

Toàn thể nhân viên công ty cùng tồn tại tiến đến thành công

3

Trân trọng khách hàng

Nhân ái, tin tưởng, yêu thương