Hikari

Company

Lời chào

Thành lập vào năm 1970, chúng tôi luôn phấn đấu với mục tiêu tạo ra các sản phẩm mang lại hài lòng cho khách hàng, với phương châm “Ánh sáng toàn vẹn” là kim chỉ nam cho hoạt động công ty. Để đáp ứng với nhu cầu thị trường luôn thay đổi, nhân viên Aluminium Works luôn tâm niệm “tốc độ” và “linh hoạt” với mục tiêu đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ đóng góp ý kiến và ủng hộ của khách hàng trong tương lai.

C.E.O
Toru Nakahita